‘ een weg naar zelfkennis,

onvoorwaardelijke liefde en

innerlijke vrede ‘

het is een cursus waarin we werken met de symboliek van onze dromen

en de door mij ontworpen 44 transformatiekaarten.

Bij voldoende belangstelling is er gelegenheid om deze workshop te volgen

Ik heb het spel transformatiekaarten met bijpassend boek met teksten ontworpen om op mijn manier een steentje bij te dragen aan de geboorte van de nieuwe mens. Als wij de ander daadwerkelijk tot steun willen zijn is het noodzaak ons eerst op onszelf te richten om daar de innerlijke klus te klaren van uitzuivering. Dit alleen maar met het doel onszelf te leren kennen.

Moedig onze eigen schaduwkanten onder ogen durven zien en daar ons licht op laten schijnen, kan ons doen veranderen:

Dat is innerlijke transformatie.

Het is een weg naar bezield leven. Vanuit de verbinding met onze eigen ziel ontstaat er een diepgaande innerlijke scholing waarin wij onszelf tot in ons diepste wezen kunnen leren kennen. Alles kan zich op een natuurlijke manier op zijn eigen tijd ontvouwen. Op deze manier kunnen wij allemaal komen tot waarachtig meesterschap. 

Werken met de transformatiekaarten als handleiding kan ons diepe inzichten geven in wie we werkelijk zijn. Soms zijn onze onvermoede kanten nog wat achter de sluiers verborgen, maar met enige moed en volharding kunnen wij allen uiteindelijk de vreugde in ons weer ontdekken. Veranderen wat wij willen veranderen ligt vaak meer dan we denken, binnen handbereik.

Niets is alles bepalend want het leven is een spel en het spel is levend. Wat ons vandaag nog zeker leek, kan morgen weer een vraagteken zijn.

Ik heb voor verschillende vormen gekozen. Een avond en de daaropvolgende dag of alleen een hele dag. Bij een 3 dagdelen-workshop beginnen we de avond met een groepskaartlegging. Hier zal met enige diepgang op worden ingegaan. Verder is er ruimte voor een geleide meditatie die gekoppeld zal zijn aan deze groepslegging. Vervolgens een creatieve oefening om de droomstroom op gang te brengen. We gaan dan de zaterdag meteen beginnen om op een creatieve manier onze dromen uit te werken  Wordt er alleen voor een hele dag gekozen dan wordt het programma daarop aangepast natuurlijk.

Verder zal er gewerkt worden met dat, wat zich bij ieder van de deelnemers aandient.

Uiteraard kun je (voor zover je dat nog niet gedaan hebt) nu al beginnen om een schriftje naast je bed te leggen en vragen of zich dromen willen aanmelden. Neem dit dan mee op de cursus. We kijken wat onze dromen ons hebben gebracht. Voor deze cursus is het niet noodzakelijk om een droom te hebben (gehad). We delen alleen dat, wat wij willen delen. Op deze manier staan wij in gelijkwaardigheid en met respect in dienst van elkaar. Het kaartspel wordt daardoor rijker en wij wijzer. Een open houding en eerlijkheid naar jezelf toe is altijd noodzaak om jezelf ten volle te kunnen ontplooien. Dit alles is dus altijd een grote verrassing maar we kunnen erop vertrouwen dat alles loopt zoals het lopen moet, terwijl ook de humor niet zal worden vergeten.

Na een proefcursus krijg je een indruk hoe er gewerkt wordt. Als deze manier van werken bij jou past, dan kun je je altijd nog opgeven voor vervolgdagen.

De richtprijs van de kosten voor een proefcursus is: vanaf € 125,00 (voor een dag) of   € 155,00 voor een weekend. (Dit bedrag is incl. 21% btw) Een weekend beslaat een avond en de daaropvolgende dag. De definitieve prijs hangt af van het aantal deelnemers en de locatie waar de cursus wordt gegeven. Je krijgt een week voor de datum van de cursus een factuur toegestuurd. Deze graag in de week voor aanvang van de cursusdag voldoen. 

Inbegrepen bij de cursus: koffie/thee/lekkers, een eenvoudige, gezonde lunch en het gebruik van alle materialen. Tevens is het totale pakket aan info, bestaande uit: Het (werk)boek ‘Veranderen Voor Waarheid’, met de bijpassende 44 transformatiekaarten, de boeken ‘Later komt alles goed’,  ‘Teksten voor het hart’ , ‘Woorden als Poorten’ en ‘Het Luchtkasteel’ aan te schaffen. 

Heb je interesse? Dan kun je mij via de mail om aanvullende informatie vragen. Ook ben ik bereid om, bij voldoende deelnemers, een avond te verzorgen waarin mensen kennis kunnen opdoen omtrent het werken met hun dromen. Daarna kan men d.m.v. eigen creativiteit met zijn dromen aan de slag. Plaats waar de cursussen worden gegeven: op een nader te bepalen locatie bij jou in de buurt.

Voor info kun je contact opnemen met:

Trienke: tel.0229-541444 email: info@trienke.com 

Deze innerlijke scholing is bedoeld voor degenen die zichzelf goed willen leren kennen en op een respectvolle en gelijkwaardige manier hulpverlener willen zijn in deze veranderende wereld.

Als wij de ander daadwerkelijk tot steun willen zijn is het noodzaak ons eerst op onszelf te richten om daar de innerlijke klus te klaren van uitzuivering. Dit alleen maar met het doel onszelf te leren kennen. Moedig onze eigen schaduwkanten onder ogen durven zien en daar ons licht op laten schijnen: dat is innerlijke transformatie.

Vanuit de verbinding met onze eigen ziel ontstaat er een diepgaande innerlijke scholing. Alles kan zich dan, als wij daarop vertrouwen, op een natuurlijke manier op zijn eigen tijd ontvouwen. Alleen zo kan waarachtig meesterschap ontstaan.

Bij voldoende deelname en mooi weer wordt er een workshop speksteen bewerken gegeven.

Speksteen is een zachte steensoort die zich gemakkelijk laat bewerken door middel van raspen en vijlen. De bedoeling van deze dag is om in een ontspannen sfeer een eigen beeldje uit deze ruwe steen vorm te geven.

Er kan op verschillende manieren mee gewerkt worden, nl. op een intuïtieve manier of op een directe manier, gericht vanuit het hoofd en de wil, er een van te voren bepaalde vorm aan geven. Voor deze dag is in principe voor het eerste gekozen om de drempel tot deelname voor een ieder toegankelijk te maken. Maar natuurlijk is een ieder vrij in zijn eigen keuze.

De bedoeling van deze ochtend is om in een ontspannen sfeer met een klein groepje mensen te gaan tekenen, schilderen, dromen uitwisselen. Wij laten ons inspireren door onszelf en door de ander en door dàt wat zich die ochtend spontaan aandient. Niet het resultaat van het werkstuk zal centraal staan, maar de gevoelsmatige inhoud en/of de werking ervan.

Zelf vind ik het heel belangrijk dat er ruimte wordt gegeven om in een veilige omgeving onze kwaliteiten te mogen benoemen en ontwikkelen, zodat er een gelijkwaardige uitwisseling kan plaatsvinden waar wij allemaal door kunnen groeien.

De ochtend zal beginnen met een korte geleide meditatie, waarna er zeker genoeg inspiratie zal zijn om aan de slag te gaan.
Er zal gewerkt worden vanuit het gevoel, dat wat zich aandient tijdens het tekenen een zekere aandacht nodig zal hebben zodat er daarna, indien daar behoefte aan is, nog kan worden uitgewisseld van gedachten.
In de cursus zullen o.a. aan bod kunnen komen: mandala tekenen, speels werken/tekenen met de tarot, de inner-childkaarten, de medicijnkaarten, tekenen en werken met de chakra’s en verder zo veel als mogelijk met wat zich aandient.

Deze 2 – wekelijkse creatieve cursus start, bij voldoende deelname, op maandag, dinsdag en/of woensdagmorgen van 9.45 uur tot 12.15 uur.
Startdatum: na overleg.

 

Deze cursus wordt gegeven voor een ieder die geïnteresseerd is in het werken met zijn/haar creativiteit en dromen. Middels visualisatie, meditatie en andere creatieve uitingsvormen wordt deze cursus gestalte gegeven. De cursus wordt gegeven in de vaste overtuiging dat in de mens alle kennis aanwezig is, en dat men er zelf aan kan werken om bij zijn eigen blokkades te komen. Doel van de cursus is om beter inzicht te krijgen in jezelf, om te werken aan blokkades die zijn opgebouwd door onverwerkte ervaringen, zodat deze op een creatieve, liefdevolle manier naar buiten gebracht en losgelaten kunnen worden. Enige vorm van bereidheid om je te willen openstellen voor jezelf en de ander is noodzakelijk om optimaal de vruchten van alle ervaringen te kunnen plukken. Wij allen zijn op reis naar ons ‘Zelf’ en kunnen daarbij een steun zijn voor elkaar.

De creativiteit, in de meest brede zin van het woord, staat ook dit weekend uiteraard weer centraal, omdat alles wat zich aandient door deze manier van werken degelijk gegrond wordt. Als creatief uitgangspunt zijn de (zelfgemaakte) Transformatiekaarten gekozen. De vele symbolen die in de kaarten te vinden zijn spreken rechtstreeks tot ons (on)bewuste weten.
Hoewel we ons ook gaan verbinden met de symbolen uit verschillende andere kaartspelen, zijn het toch hoofdzakelijk onze persoonlijke symbolen waar we mee gaan werken en die we gaan leren voelen, (her)kennen en vertalen. Zo kunnen we uiteindelijk allemaal ons eigen spel maken en ons spel leven.

Bij voldoende belangstelling zal de cursus worden gegeven op een nader te bepalen weekend. Bij voldoende belangstelling zullen de cursussen zich vervolgen, in overleg.