WAARACHTIG BEVRIJD LEVEN MET TRANSFORMATIE­KAARTEN VOOR BEWUSTZIJNS­GROEI

Van jongs af aan krijgt Trienke Minkema via heldere dromen meer inzicht in levensvraagstukken. Sinds 1987 noteerde zij inmiddels meer dan 14.000 dromen. Het uitwerken van de onderliggende symboliek via tekeningen maakte haar een gerenommeerd dromenspecialist. Via haar droomwereld ontdekte zij een rode draad die de menselijke bewustzijnsgroei symboliseert.

ONDER DE GROTE VLEUGELEN VAN DE GENADE

Dit is het tiende boek van Trienke Minkema. Trienke schreef dit boek voor alle dapperen die actief bijdragen aan het verhogen van het collectieve bewustzijnsveld. Vergeving is daar een belangrijke laatste schakel in die je bereikt door jezelf diep in de ogen te kijken en alle storende invloeden in jezelf te transformeren naar een staat van ‘innerlijke vrede’. Het boek laat jou zien dat slechts het denken in beperkingen jou steeds weer van vergeving afhoudt.

Welke droom leef jij?

WELKE DROOM LEEF JIJ?

Dit is het negende boek van Trienke, het boek is mede tot stand gekomen door de vele dromers die bereid waren om belangeloos hun dromen voor dit boek beschikbaar te stellen. Jouw dromen bevatten waardevolle boodschappen en het is dan ook aan te raden om er serieus naar te kijken. Dromen brengen jou in contact met wie je in je diepste wezen bent. Zij nodigen je uit om de donkere kelder van jouw onderbewustzijn binnen te treden. Daar kun je dan ontdekken wat jou ervan weerhoudt om als een blij kind te kunnen leven.

OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID

is het achtste boek van Trienke. Het is het vijfde en laatste boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Dit boek is het resultaat van jarenlange processen waarin Trienke leerde op welke manier en in welke vorm zij de kaarten het beste kon omschrijven. Op die manier kreeg de betekenis van elke kaart een nog breder draagvlak. Alle voorgaande boeken van Trienke dienden als stimulans om naar binnen te keren om tot nog meer zelfkennis te komen en het innerlijk licht weer te vinden.

De zoektocht naar innerlijk licht

is het zevende boek van Trienke. Het is het vierde boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Dit boek is een belangrijke aanvulling op deze kaarten. Het toont de lezer door middel van vele voorbeelden uit de praktijk hoe je een kaartlegging kunt doen, om deze vervolgens zelf te duiden. De boodschap die in elke legging tot uitdrukking komt, wordt duidelijk onder woorden gebracht en is een stimulans voor je om je te verbinden met jouw intuïtie.

Jouw levenspad op aarde

is het zesde boek van Trienke Minkema. Het is het derde boek dat is gebaseerd op de eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Het boek omvat 44 belangrijke levenslessen. Deze lessen leiden je uiteindelijk naar onvoorwaardelijke liefde en innerlijke vrede. Het boek kan gelezen worden met en zonder de losse kaarten.

Het Luchtkasteel

Dit sprookjesachtige reisverhaal lijkt op het eerste gezicht geschikt voor kinderen, maar al snel kom je erachter dat de diepgang die erin verscholen zit juist door volwassenen wordt herkend. Niet dat kinderen de wijze (levens)lessen niet begrijpen vanuit hun innerlijke wijsheid, maar ze missen simpelweg de levenservaring om het allemaal naar hun eigen herinneringen terug te brengen.

Later komt alles goed

Het was 11 augustus 1951, de zon was al ondergegaan en ik herinner het me nog als de dag van gisteren, de dag dat ik geboren werd. Een paar minuten oud was ik en ik keek nog in de hemel van waaruit ik net gekomen was, niet begrijpend waarom ik naar de aarde was gebracht.

Woorden als poorten naar Innerlijke Vrede

Als woorden door onvoorwaardelijke liefde worden gedragen dan kunnen zij poorten openen die naar onze binnenwereld leiden. Zetten wij de stap naar binnen dan wacht ons een boeiende reis waarin wij onszelf kunnen leren kennen. Dan ontdekken wij wie we werkelijk zijn tot in ons diepste wezen. Ik heb die stap gezet en onderweg werden mij teksten aangereikt die ik van harte heb aangenomen. Deze woorden wil ik dan ook graag met jullie delen.

Teksten voor het hart

Na mijn 1ste boek ‘Later komt alles goed’ en het project ‘Veranderen voor Waarheid’, dat bestaat uit een boek met 44 bijpassende transformatiekaarten, kwam op 5 mei 2017 mijn 3de boek uit. Getiteld: ‘Teksten voor het hart’.

Veranderen voor Waarheid

Een toegestoken hand en een liefhebbend hart zijn voorwaarden om ieder ander op een gelijkwaardige manier bij te staan in situaties waarin het zicht op de weg soms tijdelijk verloren is gegaan.