De zoektocht naar innerlijk licht

is het zevende boek van Trienke. Het is het vierde boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Dit boek is een belangrijke aanvulling op deze kaarten. Het toont de lezer door middel van vele voorbeelden uit de praktijk hoe je een kaartlegging kunt doen, om deze vervolgens zelf te duiden. De boodschap die in elke legging tot uitdrukking komt, wordt duidelijk onder woorden gebracht en is een stimulans voor je om je te verbinden met jouw intuïtie.

Jouw levenspad op aarde

is het zesde boek van Trienke Minkema. Het is het derde boek dat is gebaseerd op de eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Het boek omvat 44 belangrijke levenslessen. Deze lessen leiden je uiteindelijk naar onvoorwaardelijke liefde en innerlijke vrede. Het boek kan gelezen worden met en zonder de losse kaarten.

Het Luchtkasteel

Dit sprookjesachtige reisverhaal lijkt op het eerste gezicht geschikt voor kinderen, maar al snel kom je erachter dat de diepgang die erin verscholen zit juist door volwassenen wordt herkend. Niet dat kinderen de wijze (levens)lessen niet begrijpen vanuit hun innerlijke wijsheid, maar ze missen simpelweg de levenservaring om het allemaal naar hun eigen herinneringen terug te brengen.

Later komt alles goed

Het was 11 augustus 1951, de zon was al ondergegaan en ik herinner het me nog als de dag van gisteren, de dag dat ik geboren werd. Een paar minuten oud was ik en ik keek nog in de hemel van waaruit ik net gekomen was, niet begrijpend waarom ik naar de aarde was gebracht.

Woorden als poorten naar Innerlijke Vrede

Als woorden door onvoorwaardelijke liefde worden gedragen dan kunnen zij poorten openen die naar onze binnenwereld leiden. Zetten wij de stap naar binnen dan wacht ons een boeiende reis waarin wij onszelf kunnen leren kennen. Dan ontdekken wij wie we werkelijk zijn tot in ons diepste wezen. Ik heb die stap gezet en onderweg werden mij teksten aangereikt die ik van harte heb aangenomen. Deze woorden wil ik dan ook graag met jullie delen.

Teksten voor het hart

Na mijn 1ste boek ‘Later komt alles goed’ en het project ‘Veranderen voor Waarheid’, dat bestaat uit een boek met 44 bijpassende transformatiekaarten, kwam op 5 mei 2017 mijn 3de boek uit. Getiteld: ‘Teksten voor het hart’.

Veranderen voor Waarheid

Een toegestoken hand en een liefhebbend hart zijn voorwaarden om ieder ander op een gelijkwaardige manier bij te staan in situaties waarin het zicht op de weg soms tijdelijk verloren is gegaan.