‘OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID’ is het achtste boek van Trienke. Het is het vijfde en laatste boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Dit boek is het resultaat van jarenlange processen waarin Trienke leerde op welke manier en in welke vorm zij de kaarten het beste kon omschrijven. Op die manier kreeg de betekenis van elke kaart een nog breder draagvlak. Alle voorgaande boeken van Trienke dienden als stimulans om naar binnen te keren om tot nog meer zelfkennis te komen en het innerlijk licht weer te vinden. Dit boek is een uitnodiging aan de lezer om zijn eigen innerlijk licht en de eigen talenten nu in de wereld te leven en uit te dragen.

Elk hoofdstuk is aangevuld met een bijpassende kaart of kaartlegging. Alle hebben een duidelijke boodschap voor de lezers. Deze boodschappen zijn vooral op deze vernieuwende tijd van toepassing. De meeste ervan zijn doorgegeven nadat Trienke een samenwerkingsverband aanging met haar vriendin Catharina Huisman. Catharina is creatief therapeute en een kunstenares. Zij kreeg van een medium de handreiking om schilderijen te gaan maken en Trienke daarbij uit te nodigen. Trienke zou dan, terwijl Catharina aan haar schilderij werkte, de tekst doorkrijgen die vervolgens passend zou zijn bij het schilderij. Trienke legde eerst de kaarten, schreef vervolgens de tekst en keek later pas of er een verbinding was met het schilderij. Catharina en Trienke waren elke keer weer stomverbaasd wat er uit hun handen was ontstaan.

Naast de kaarten die bij het desbetreffende hoofdstuk zijn afgebeeld, wordt het boek dan ook verrijkt door schilderijen die door Catharina zijn gemaakt. Deze schilderijen geven energetisch een toegevoegde waarde aan het boek. Aan het begin van elk hoofdstuk staat er een afgebeeld.

Trienke schreef dit boek in de vaste overtuiging dat alleen het gezamenlijk aangestoken licht kan bijdragen aan de verlossing van onszelf, de massa en later de mensheid.

Alle boeken en de bijbehorende kaarten zijn verkrijgbaar via info@trienke.com