Na mijn 1ste boek ‘Later komt alles goed’ en mijn project ‘Veranderen voor Waarheid’ dat bestaat uit een boek met 44 bijpassende transformatiekaarten, kwam op 5 mei 2017 mijn 3de boek uit. Getiteld: ‘Teksten voor het hart’.

‘In ons leven komen we regelmatig op kruispunten aan. Kruispunten, waar we het verleden achter ons kunnen laten en we nieuwe keuzes mogen maken voor onze toekomst. Dat zijn dan tevens rustmomenten en/of tijden van bezinning voor ons. Als we in vrede terug kunnen kijken op de weg die achter ons ligt, zullen het vruchtbare momenten zijn. Voor die momenten is dit boekje bedoeld. Je kunt het dan ter hand nemen en kijken of er enige troost, raad of steun te vinden is in een van de teksten. Je kunt op gevoel het boekje openslaan en dan zul je zien dat de juiste tekst jou toevalt. Je kunt ook in de inhoud kijken welke titel jou op dat moment het meeste aanspreekt. Ook dan kun je ervaren dat het leven zelf jou richting geeft op allerlei manieren. Je kunt de teksten ‘drinken’ als een goede wijn, slok voor slok.

Op veler verzoek heb ik het besluit genomen om een deel van de teksten die ik in de afgelopen jaren heb mogen ontvangen, te bundelen in een nieuw boekje. Door middel van deze teksten wil ik graag mijn hand reiken naar al diegenen die op weg zijn om wakker te worden. Ik heb dit boek geschreven als bemoediging en ondersteuning voor al diegenen die zich in de fase van ‘ontwaken’ bevinden om in zichzelf thuis te komen. Het is best een zware klus om in deze tijd wakker te worden (bewust te worden) en tegelijkertijd je gewone dagelijkse leven te moeten leven. Zelf ervaar ik dat ook geschreven woorden, mits zij door liefde worden gedragen, als een grote kracht kunnen worden ervaren om het leven in al haar facetten beter te kunnen begrijpen. Juist in deze roerige en vaak gewelddadige tijd op aarde, is het van groot belang dat een ieder zich richt op zijn of haar eigen intuïtie. Een ieder kan vanuit daar zelf de antwoorden ontvangen hoe er verandering in de wereld tot stand kan worden gebracht. De woorden vanuit het ego zijn vaak zwaar beladen en dienen helaas maar al te vaak ons eigenbelang. Dit boek is geschreven in de overtuiging dat de wereld pas verandert als een ieder bij zichzelf begint. De teksten in dit boek heb ik intuïtief mogen ontvangen via mijn innerlijke leiding, mijn gidsen, en zij zijn een waardevolle aanvulling in mijn leven. Ik hoop dat deze teksten ook in jouw leven een richtingaanwijzer naar zelfinzicht zullen zijn.

‘Teksten voor het hart’ is verkrijgbaar vanaf 7 mei en ook online te bestellen.