Dit sprookjesachtige reisverhaal lijkt op het eerste gezicht geschikt voor kinderen, maar al snel kom je erachter dat de diepgang die erin verscholen zit juist door volwassenen wordt herkend. Niet dat kinderen de wijze (levens)lessen niet begrijpen vanuit hun innerlijke wijsheid, maar ze missen simpelweg de levenservaring om het allemaal naar hun eigen herinneringen terug te brengen. Het boek is daarom zowel bedoeld voor heel wijze kinderen die hun tijd ver vooruit zijn als voor volwassenen die het boek vanuit een kinderlijke verwondering willen lezen. Hoe dan ook zal het ook bij jou het een en ander in beweging zetten op een onbewust niveau waardoor je juist in je bewustzijn groeit.

De hoofdrolspeelster in dit sprookjesachtig reisverhaal is Merlane die haar luchtkasteel verlaat om haar kinderen te zoeken. Bij aanvang van haar (levens)reis op Moeder Aarde is Merlane vergeten wie ze werkelijk diep vanbinnen is. Bijgestaan door markante figuren uit het dierenrijk ontdekt Merlane via de wonderbaarlijke fantasiewereld haar innerlijk zelf meesterschap en onafhankelijkheid. De afbeeldingen op een set magische transformatie- kaarten inspireren haar om via haar dromen een innerlijke reis te maken. Het gebruik van bepaalde talenten vormt steeds de sleutel om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Door keer op keer het oude achter zich te laten, kan Merlane de levensreis voortzetten en tot een goed einde brengen. In begrijpelijke taal reikt de schrijfster (Trienke Minkema) diverse (levens)inzichten aan die bij de lezer nieuwe lagen in het (onder)bewustzijn in beweging zetten. Het onnodig beroep doen op je aardse verstand doet je intuïtieve spontaniteit teniet. Lees daarom dit boek met je hart en laat je verrassen.