Een toegestoken hand en een liefhebbend hart zijn voorwaarden om ieder ander op een gelijkwaardige manier bij te staan in situaties waarin het zicht op de weg soms tijdelijk verloren is gegaan. De wetenschap dat wij allemaal in de eerste instantie of uiteindelijk altijd de antwoorden in onszelf kunnen vinden geeft voldoende zelfvertrouwen om een stukje met medereizigers op weg te gaan. Wij dienen altijd trouw te blijven aan eigen verworven vaardigheden om een ander bij te kunnen staan. Zo kan er enig licht geworpen worden op menige vraag en inzichten kunnen zich dan als vanzelf aandienen.

Het gaat er altijd weer om onszelf goed te leren kennen, om zo duidelijkheid te krijgen over onze gevoelens en het hoe en waarom wij leven zoals wij leven. Het zal blijken dat er eerst gedacht zal worden dat de antwoorden in het denken gevonden zullen kunnen worden. Hier zal dan ook veel en soms te veel gepraat worden. Het hoofd wil namelijk maar al te graag de controle blijven houden over deze gang van zaken. Heeft zich eigenlijk te veel macht toegeëigend en het heeft ons een vals beeld van veiligheid gegeven dat nu mag worden losgelaten.

 

Emotionele verwerking

Emotionele verwerking is dringend nodig om helderheid te scheppen als zaken dreigen vast te lopen. Het hoofd mag dan ook, nadat er voldoende ruimte is geweest om uit te kunnen spreken, even rust nemen. Zo kan er over worden gegaan naar het gevoel. Zaken die al te lang verstopt zijn gebleven in het onderbewustzijn, mogen nu boven komen om vanuit een breder perspectief bekeken te kunnen worden. Gevoelige informatie die naar boven komt, naar het licht wordt opgeheven als het ware, vraagt in de eerste plaats om een veilige omgeving.

 

Moed

Er is ook veel moed voor nodig om in het diepe te springen en enige bereidheid wordt hier dan ook gevraagd. Niets moet, daar dwang alleen maar onnodig zou blokkeren en voor meer angst zal zorgen dan nodig is. Hier komen we dan bij de kern van de zaak. De angst. Angst heeft vele gezichten. Maar is een slechte raadgever zoals vaak blijkt. Moed is de kracht die ons werkelijk kan helpen loslaten. Er wordt gevraagd om het loslaten van heel oude patronen, die ongemerkt ons leven zijn binnengeslopen.

Wij denken dat wij vrij zijn als wij volgens deze patronen blijven leven.
Wij denken dat wij vrij zijn als wij ons niet verbinden met onze angsten en emoties.

Wij mogen, allemaal op ons eigen moment en binnen een door ons zelf gekozen kader, in deze tijd veranderen om ons echte zelf te bevrijden, te zijn en naar buiten uit te dragen. Vraag is dus ook hier: Wat willen wij, wat kunnen wij en wat doen wij? Kiezen wij er voor onze creatieve krachten te gebruiken, dan kan er een begin worden gemaakt met ons zelfonderzoek.

Schrik niet voor wat er boven kan komen aan informatie uit uw eigen onderbewustzijn, want met de stroom uit het onderbewuste komt tegelijkertijd de stroom uit ons bovenbewuste op gang. En in deze stroom komen de antwoorden als vanzelf meedrijven naar ons toe. Het gaat hier in de eerste plaats om het ontdekken van verborgen patronen, patronen waar wij ons zelf vaak niet eens van bewust zijn. Maar die wij hebben meegekregen van ouders of andere opvoeders zoals leraren. Ook de informatie uit de genen speelt hier een rol.

Maar ook hebben wij ze vaak opgedrongen gekregen van sterkere of overheersende persoonlijkheden, waarna wij deze patronen of conditioneringen zelf als een jas aangemeten hebben en te lang zijn blijven dragen.

Op deze manier waren wij er zeker van dat wij liefgehad werden.

Deze jas mag nu worden uitgedaan. Onszelf van deze beklemmende banden bevrijden kan een groot verlangen zijn. Dit verlangen kan een stimulans zijn, en een grote drijvende kracht worden als wij aan ons zelf willen gaan werken.

 

Werken aan waarachtige innerlijke vrijheid

Het gaat hier dus om werken aan waarachtige innerlijke vrijheid. Wij allen hebben bepaalde relaties aangetrokken omdat wij steeds weer zien dat wij elkaar nodig hebben als spiegel. Niet dat wij moeten worden als die ander, nee integendeel. Het gaat er juist om dat wij tot een ‘niet oordelen komen’ en zodoende vrij mens worden. We kunnen alleen tot vrij mens worden, als wij bereid zijn met een open gemoed de ander tegemoed te treden om tot meer inzicht te kunnen komen. Vaak ligt er een onderliggend, verborgen, oordeel op het gedrag van die ander. We vinden dat die ander veranderen moet, dat zou ons leven vergemakkelijken (denken wij). Niets is minder waar: die ander is precies zoals hij of zij wezen moet. Voor beider ontwaking. Het gaat nl. om wakker worden, om bewust worden.

© Trienke Minkema