‘DE ZOEKTOCHT NAAR INNERLIJK LICHT’ is het zevende boek van Trienke. Het is het vierde boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Dit boek is een belangrijke aanvulling op deze kaarten. Het toont de lezer door middel van vele voorbeelden uit de praktijk hoe je een kaartlegging kunt doen, om deze vervolgens zelf te duiden. De boodschap die in elke legging tot uitdrukking komt, wordt duidelijk onder woorden gebracht en is een stimulans voor je om je te verbinden met jouw intuïtie.

In deze tijd is er op aarde sprake van een collectief ontwaken. Velen worden bewust. De transformatiekaarten en de daarbij behorende boeken zijn een gids tijdens jouw reis over de aarde. Het werken met deze kaarten stimuleert tevens jouw eigen creativiteit. Hierdoor is dit boek een aanzet en een handreiking om zelf veranderingen in je leven te kunnen aanbrengen om zo de aardse reis tot een goed einde te kunnen volbrengen.

Alle kaartleggingen zijn in het boek in kleur afgebeeld. Elke kaart komt ter sprake in één of meerdere leggingen.

De bijbehorende kaarten zijn los verkrijgbaar.