In deze tijd waarin velen aan hun bewustwording willen werken om te kunnen ontwaken, lijkt het van groot belang dat wij ons in de eerste plaats dienen te richten op onze innerlijke leiding. Er zou anders een grote kans kunnen zijn dat wij in afhankelijkheidsposities belanden, wat niet werkelijk onze groei bevordert. Dat wil niet zeggen dat wij niet enige hulp van hand of hart van een ander zouden mogen aannemen. Toch dienen wij steeds weer ons eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken om te zien of dát wat ons wordt aangeboden niet al te veel gekleurd is door inzichten of meningen van de hulpgever.

De levensweg bewandelen met de Transformatiekaarten als handleiding, heeft tot doel om de zelfredzaamheid en de zelfwerkzaamheid van de spirituele reiziger te ontdekken en te bevorderen. Op deze manier komt een ieder uiteindelijk in zijn eigen volledige kracht en blijft vervolgens in contact staan met de leiding vanuit de innerlijke Bron. Het mag duidelijk zijn dat ook de Transformatiekaarten nooit een doel op zich mag zijn maar alleen een hulpmiddel om te komen tot.

 

Het gewone leven

Persoonlijk zie ik het gewone Leven als een doel: Hier en nu op deze aarde leven en thuiskomen in jezelf. Deze Transformatiekaarten heb ik gemaakt voor een ieder die het verlangen heeft om thuis te komen. Het kan gezien worden als een hulp om te kunnen komen tot meer zelfkennis. Zo kunnen wij ontdekken waarom wij steeds weer dezelfde blokkades en obstakels op ons pad tegenkomen. Het is een aanzet en een handreiking om zelf, door onze eigen creativiteit aan te spreken en te gebruiken, hierin veranderingen te kunnen brengen.

De eerste tweeëntwintig kaarten vertegenwoordigen onder meer een kwaliteit die in ons allen aanwezig is. Sommige kaarten laten een tijdspanne zien waar wij ons in kunnen bevinden, een afsluiting van iets of een nieuw begin. De laatste twintig kaarten vertegenwoordigen de vier elementen en eigenschappen die bij onze aardse persoonlijkheid horen. Zij laten zien waar nog een wond zit of tonen ons zaken die wij nog veroordelen. Dat hangt af van de omstandigheden waarin wij op dat moment verkeren. Natuurlijk heeft elke kaart ook een schaduwkant. Maar juist van die kant kunnen wij het meeste leren als wij daarvoor openstaan.

Collectief maken wij nu de overgang van de zonnevlecht naar het hart: Van ik naar wij. Een ieder zal dit ook persoonlijk kunnen ervaren. Dankzij de voorlopers die al een flink stuk van de weg voor ons hebben gebaand, kunnen wij nu allemaal de stap gaan zetten naar zelfverwerkelijking. De kaarten kunnen door een ieder gebruikt en ook zelf gemaakt worden, met de eigen symbolen die voor hem of haar gelden. Deze symbolen zal hij zelf tegenkomen en herkennen in zijn dagelijkse leven.

Na meditatie of bezinning op de zelfgemaakte kaarten kunnen wij deze symbolen zelf gaan duiden met onze eigen woorden. Zo kan er één geheel ontstaan. Aan het einde van de weg zullen wij een groot stuk gereedschap in handen hebben, waarmee wij onszelf en ook anderen blijvend kunnen inspireren.

 

Een wereld waarin wij elkaar kunnen ontmoeten

Ik hoop van harte dat dit levensspel, dat ik zelf als een inwijdingsweg heb ervaren, zal kunnen bijdragen aan de verwerkelijking van een nieuwe wereld. Een wereld waarin wij elkaar echt zullen ontmoeten, in en vanuit ons hart.

In en vanuit de Liefde.

Transformatiekaarten met bijpassend boek
De eerste druk wordt in een beperkte oplage uitgegeven. Je kunt de Transformatiekaarten met bijpassend boek bestellen door contact op te nemen via e-mail.