Cursus Innerlijke Transformatie

Deze cursus wordt gegeven voor een ieder die geïnteresseerd is in het werken met zijn/haar creativiteit en dromen. Middels visualisatie, meditatie en andere creatieve uitingsvormen wordt deze cursus gestalte gegeven. De cursus wordt gegeven in de vaste overtuiging dat in de mens alle kennis aanwezig is, en dat men er zelf aan kan werken om bij zijn eigen blokkades te komen. Doel van de cursus is om beter inzicht te krijgen in jezelf, om te werken aan blokkades die zijn opgebouwd door onverwerkte ervaringen, zodat deze op een creatieve, liefdevolle manier naar buiten gebracht en losgelaten kunnen worden. Enige vorm van bereidheid om je te willen openstellen voor jezelf en de ander is noodzakelijk om optimaal de vruchten van alle ervaringen te kunnen plukken. Wij allen zijn op reis naar ons ‘Zelf’ en kunnen daarbij een steun zijn voor elkaar.

De creativiteit, in de meest brede zin van het woord, staat ook dit weekend uiteraard weer centraal, omdat alles wat zich aandient door deze manier van werken degelijk gegrond wordt. Als creatief uitgangspunt zijn de (zelfgemaakte) Transformatiekaarten gekozen. De vele symbolen die in de kaarten te vinden zijn spreken rechtstreeks tot ons (on)bewuste weten.
Hoewel we ons ook gaan verbinden met de symbolen uit verschillende andere kaartspelen, zijn het toch hoofdzakelijk onze persoonlijke symbolen waar we mee gaan werken en die we gaan leren voelen, (her)kennen en vertalen. Zo kunnen we uiteindelijk allemaal ons eigen spel maken en ons spel leven.

Bij voldoende belangstelling zal de cursus worden gegeven op een nader te bepalen weekend. Bij voldoende belangstelling zullen de cursussen zich vervolgen, in overleg.