HET IS ZOVER.

‘Wij brengen u de leiders van de leiders’

En hoewel de Waarheid boven tafel komen zal, zal de Liefde de grootste dienen te zijn.

Hoeveel jaren zijn er inmiddels verstreken sinds wij u deze woorden hebben aangereikt? Vele, vele jaren. Hoe teleurstellend was en is het soms ook nog voor u dat u kennis heeft gemaakt, en nog gaat maken, met afgunst, hoogmoed, miskenning en nog veel meer van deze storende elementen. Ook met hoger afgestemden. Weet dat niemand ontkomen kan aan diepe uitzuiveringen op gevoelsgebied, op persoonlijk vlak. Want juist in deze overgangstijden houdt koning ego zijn troon nog steeds bezet. Deze zetel zal hij willen bezetten en verdedigen tot en met zijn laatste snik. Maar als zijn laatste snik gesnikt is, zal zijn verdedigingsmuur vallen en pas dan kan hij tot overgave komen aan de liefdeskracht.

De ziel zal dan de volledige rechtmatige plaats innemen. Haar volledige plaats, want hoewel mannelijk en vrouwelijk gelijkwaardig zijn, staan zij in deze eind/overgangstijd vaak als in een strijd tegenover elkaar. Beide hebben hun eigen schaduwkanten. Het mannelijke kan machtsmisbruik inzetten en het vrouwelijke kan behoorlijk manipuleren. Het zijn allebei misvormingen van de angst om de macht te verliezen. Angst heeft vele gezichten. Deze gezichten kunt u zien als maskers waarachter uw ware Zelf zich verschuilt tot het haar tijd is om naar buiten te komen om haar waarachtige gezicht te tonen.

Ontmasker uzelf, wij vragen slechts om uw bereidheid want pas na uw toestemming kunnen en mogen wij onze helpende handen naar u uitreiken. Dan nog is het is altijd aan u zelf om deze handen wel of niet aan te nemen.

Kijk niet neer op iemand die in uw weten of beleven een stapje lager dan u op de levensladder staat, want ook zij hebben de moed gehad om af te dalen naar de planeet aarde. Ook aan hen wordt gevraagd te helpen de aarde te ondersteunen in haar overgangstijd, de schouders onder de klus te zetten. Het voordeel dat zij hebben is wel dat zij veel steun kunnen hebben aan het ‘samen-doen’, terwijl de mens die in uw weten een stapje hoger staat, vaak een eenzame weg en een vaak zware innerlijke strijd heeft gevoerd. Dit hoort nu eenmaal bij hun opdracht. Elke laag van bewustzijn kent nu eenmaal zijn eigen specifieke beproevingen, zijn eigen inwijdingen. Kijk dus nooit neer op enig ander en kijk ook nooit op tegen enig ander.

Toon liever uw bereidheid om ieder ander als spiegel te zien en misbruik diegene dan niet als projectiescherm. Want alles en iedereen dient uw innerlijk ontwaken. Daarom kun u dankbaar zijn voor elke confrontatie want alleen dat kan herkenning geven aan uw eigen verdrongen, innerlijke weerstanders. Na erkenning hiervan mag u deze weerstanders uw huis uit zetten want zij dienen u niet langer. Geef hen geen kans om via een andere vorm naar u terug te keren. Dit in de vorm van: de ander veroordelen, roddelen, enz. U zet ze dan namelijk zelf weer als een wolk voor uw innerlijke zon.

Uw eigen ervaringen en teleurstellingen in gelijkwaardigheid delen met anderen die het goed met u voor hebben, valt daar niet onder. In deze fase dient u zelf het onderscheid te maken vanuit uw hart. U mag dit zien als: Even een raam van uw huis open zetten om te luchten. Daarna sluit u dit raam weer en gaat verder met uw zelfonderzoek. Wij zorgen dan verder wel voor deze stofdeeltjes en laten ze verwaaien in de wind. Als het uw intentie was om kwaad te spreken over de ander, dan kunt u ervan op aan dat deze wolken bij u donkerder terugkeren. Dat kunt u dan voelen als een stevige stomp op uw maag, als flinke beroering in uw zonnevlecht. Dit is dan tevens het signaal dat u uitnodigt naar binnen te keren en bij uzelf te blijven.

Na verder zelfonderzoek en een volgend bijpassend loslatingsproces komt er altijd weer meer helderheid en ontstaan er vanzelf nieuwe inzichten. Na volledige integratie van alle delen die u op waarheid hebt onderzocht, wordt u al een beetje een ‘geheeld’ mens. U wordt de ‘nieuwe’ mens.

In deze tijd kan het lijken dat het licht tegenover het licht komt te staan, trap daar niet in. Het is een spel dat nu op hoog niveau wordt gespeeld. De meest zuivere mensen houden u steeds de helderste spiegels voor. Wees daar alert op en accepteer dat ook u nog verdrongen beelden uit uw bewustzijn mag ontdekken. Leer onderscheiden, maar wel vanuit uw hart want uw ego kan u misleiden.

Heb vertrouwen en steun elkaar waar dat nodig is. In de wetenschap dat wij allen één zijn in de Bron. Hier wordt soms te snel mee geschermd want regelmatig wordt er nog vanuit een beerput gesproken. (zie de tekst: Als de beerput opengaat)

De woorden ‘wees bereid’ zijn eerder een uitnodiging dan een opdracht. Het is aan u om te onderzoeken of u tot uw bodem wilt gaan en daar te onderzoeken of er nog storende elementen uit uw verledens rondwaren. Kijk wat er bovenkomt, kijk wat zich aandient.

Zie de afdaling in uw put als een spannende reis die u gaat maken. Ga er speels mee om en val uzelf niet te hard af als zich minder fraaie delen bij u aandienen. Het zijn delen waarvan u het bestaan niet eens meer wist of ontkende. Zie het als zwarte schijven van uw psyche die zich nog in het verborgene bevonden tot het moment dat u zover was dat uw lichtje erop kon vallen. Niet eerder kon u ze onder ogen komen.

Nogmaals: ga er speels mee om:

In de put – uit de put.

Jantje huilt – Jantje lacht.

En wie het laatst lacht, lacht het best.

Pas als u alles in vrede kunt achterlaten kunt u ingaan in Onvoorwaardelijke Liefde.

Pas dan kunt u stralen, gewoon om wie u bent. Pas dan staat u eerlijk en oprecht in uw eigen kracht. Als u deze kracht dan kunt laten overgaan in De Kracht, bent u een geloofwaardig en waarachtig helper in dienst van het Grote Plan.

En dat is dienen in onvoorwaardelijkheid.

***

‘veranderen voor waarheid’