Teksten voor het hart

Na mijn 1ste boek ‘Later komt alles goed’ en het project ‘Veranderen voor Waarheid’, dat bestaat uit een boek met 44 bijpassende transformatiekaarten, kwam op 5 mei 2017 mijn 3de boek uit. Getiteld: ‘Teksten voor het hart’.

Veranderen voor Waarheid

Een toegestoken hand en een liefhebbend hart zijn voorwaarden om ieder ander op een gelijkwaardige manier bij te staan in situaties waarin het zicht op de weg soms tijdelijk verloren is gegaan.

Later komt alles goed

Het was 11 augustus 1951, de zon was al ondergegaan en ik herinner het me nog als de dag van gisteren, de dag dat ik geboren werd. Een paar minuten oud was ik en ik keek nog in de hemel van waaruit ik net gekomen was, niet begrijpend waarom ik naar de aarde was gebracht.